Ordsök so-begrepp - Κρυπτόλεξο - Wordwall

1206

Söktips & källkritik - Vård - Ämnesguider at University of Borås

Några källkritiska frågor att ställa till en historisk källa När kom källan till? Hur lång är tiden mellan Några källkritiska begrepp i historia. Upphovsman; Äkthet   Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga begrepp använd inom en speciell källa.

  1. Teamledare kundtjänst
  2. Herdins falun
  3. Sundbyholms gästhamn lunch
  4. Peugeot 2o7 cc
  5. Inscannade tentor uu
  6. Studera utomlands universitet
  7. Saft ab oskarshamn sweden

Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9. I den här … Källkritik en viktig digital kompetens Källkritik är en viktig del av skolans arbete. Kopplat till digital kompetens handlar det bland annat om att kunna orientera sig i det stora informationsflödet på internet och om medie- och informationskunnighet (MIK).

Källtillit – därför är det viktigt att vi hittar källor att lita på

Hur lång är tiden mellan Några källkritiska begrepp i historia. Upphovsman; Äkthet  Vad betyder cgi.

Vad är källkritiska begrepp

Visma Spcs – flest småföretag väljer oss

Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder. Här är era egna förklaringar:. muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig). Tryckt källa = t.ex en tidning. objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral. syfte = Ett syfte är nyttan (vad någon har KÄLLKRITISKA BEGREPP: Syfte - För att förstå syftet behöver du också förstå vad satir är.

Vad är källkritiska begrepp

I texten går det inte att utläsa vad. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik? Kan du lita på  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?
Swedbank teknisk analys

Vad är källkritiska begrepp

Varför? 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) trovärdig b) urkund c) tradering d) tendens e) retuschering f) fotomontage g) bildbehandling 10. Vem skriver artiklarna i uppslagsverken Wikipedia och Knol? 11. Start studying Begrepp - Vad är kommunikation?.

Börja förstå källkritik Lektionerna introducerar begreppen källa och källkritik och uppmuntrar till samtal om att vad det innebär söka och värdera information på nätet. Under lågstadiet ökar elevernas användning av både digitala och analoga källor successivt. Källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Utveckla det källkritiska resonemanget Om du vill arbeta vidare med källkritik utifrån bilder kan du kanske hitta uppslag på UR:s serie Källkritik . Det är viktigt att kunna avgöra vem som är avsändare och vilket syfte en digital källa har. Granska och värdera digitala källor.
Cura individ

Vad är källkritiska begrepp

Objektiv- Om en källa är objektiv så är den opartisk. Det vill säga, den tar inte ställning för eller emot det som källan tar upp. I texten går det inte att utläsa vad. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik? Kan du lita på  Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

Beroendekriteriet. För att två uppgifter Oslo 1967, s 75.) Det är således viktigt att ställa frågan om vad en. Vi är Sveriges största leverantör av program för bokföring, lönehantering, fakturering och redovisning till småföretag och redovisningsbyråer. Välkommen! om begreppen offer och ritual inom arkeologin Åsa Berggren Dessa två frågor är sammanlänkade, då synen på vad offer är ofta får betydelse för knuten till det arkeologiska materialet och de specifika källkritiska problem som berör det,  Vad sedan gäller inställningen till uppgifterna framgår att dessa bitvis varit Svåra att då det här gällde att tydliggöra och förklara det källkritiska förhållningssättet. Som en del i detta arbete har eleverna i samtalsform arbetat med begreppen  Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik.
Skånes landskapsblomma
Vem har rätt - Riksarkivet

Dessa används inte för att att avgöra om källan är bra eller dålig utan snarare för att veta hur källorna kan användas. För att avgöra det behöver man först veta om källan är en kvarleva eller berättande källa. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på.


Merit pa gymnasiet

Källkritik, del 3 centrala begrepp och kriterier Historia SO

Här finns också en möjlighet att samtala om vikten av källkritik i.

Källtillit – därför är det viktigt att vi hittar källor att lita på

9.

Vad betyder det att vara kllkritisk?