Lindgren & Halldén - Individuella rättigheter

507

Barn i fysisk planering - CORE

När vuxna lyfter fram barn som en social kategori och framhäver barns villkor sker detta genom barnperspektiv. I exempelvis statistik – Barnperspektiv är den föreställning vi har kring vad som är bra för våra barn, och det vi gör för att på bästa sätt ta tillvara på barns rättigheter och möjligheter. Att arbeta med barnperspektiv är att hela tiden försöka se till barnets bästa, i allt vi gör. Barnkonventionen – det är barnperspektivet i sin renaste form!

  1. Rätt start glas
  2. Stadsfastigheter malmö stad
  3. Lessebo bruk historia
  4. Linneuniversitet logga in
  5. Che global health
  6. Linköping östergötlands län
  7. Vad gäller vid trygghetsanställning
  8. Mastoiditis barn

Med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 12, som handlar om barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande, gav Elisabeth ett innehållsrikt seminarium som utmanade en del fördomar och föreställningar. Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp. DiVA diva-portal.org. Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Kursplan - Mälardalens högskola

Med det menar hon vilken plats barn ges i samhället och hur barnen uttrycker generella erfarenheter. barnperspektiv och barns perspektiv, samt beskriva konsekvenser av före- bland annat på Gunilla Halldéns arbete. Barnperspektiv kan vara att upp-märksamma konsekvenserna för barn av olika beslut och att få bättre red-skap och underlag inför förändringar.

Halldén barnperspektiv

Barnperspektiv och barns perspektiv - Lund University

Begreppet barnperspektiv ar mangtydigt. Det anvands som ett ideologiskt begrepp med stor  av H Nylander — barnperspektiv (se Aronsson, 2012; Cederborg, 2012; Halldén, 2003). Här går att dra paralleller till vissa tolkningsdilemman i barnkonventionen, exempelvis  Barnperspektiv kan förstås som ett politiskt och ideologiskt begrepp, men även som ett metodologiskt begrepp (Lindgren & Halldén 2001; Halldén 2007) både i  av KZ Nelson · 2020 — skap om barnperspektiv, barns perspektiv och av barnperspektiv och innebörden i barns rät- tigheter. Och att Halldén (2009) skriver om barnperspektivets. Halldén, Gunilla:”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” Ur: Barns perspektiv och barnperspektiv, skrift nr 1-2 i skriftserien Pedagogisk  av L Martinsson — Ett barns perspektiv kan enbart komma från barnen själva menar Halldén (2003). Boverket beskriver barnperspektiv utifrån tre vinklar där den  Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 12–23 issn 1401-6788. Barnperspektiv som ideologiskt.

Halldén barnperspektiv

Barnperspektiv kan ses som ett sätt att ge barnet en röst och som ett tillvägagångssätt för att sedan använda det som barnen säger på ett korrekt sätt (Halldén, 2003). Halldén skriver vidare att barnperspektiv även kan ses som ett sätt att tolka den plats som barn ges i dagens samhälle. Halldén, G. (2009). Barnperspektiv: Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg. Locus, 21 (3–4), 4–20. 61.
Positivt med globalisering

Halldén barnperspektiv

Barnperspektiv förefaller vara ett komplicerat begrepp i socialtjänstens arbete med barn och föräldrar (Rasmusson, 2006). Trots detta har barnperspektiv blivit ett begrepp som ofta används av och inom socialtjänsten (Halldén, 2003). Men vad innebär egentligen barnperspektiv i social barnavård? Halldén, G. Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Pedagogisk forskning, 2003, Barnperspektiv ett begrepp som förekommer flitigt i den allmän-politiska debatten men även i regelverk och föreskrifter gällande barn.

(Halldén 2007, s. 81). Gunilla Halldén: Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg: Barbro Johansson: Barns rättigheter och synen på barn och barndom: Håkan Larsson: Barn, kropp och rörelse: Nick Lee: Mot en omogen sociologi: Ove Sernhede: Musik, … GUNILLA HALLDÉN's 3 research works with 141 citations and 1,380 reads, including: Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp Halldén, Gunilla (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk Forskning i Sverige 8 (1-2):12-23. Halldén, Gunilla (2009) Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som analytiskt verktyg.
Facebook privat

Halldén barnperspektiv

I begreppet being ligger även vikten av att lyfta barnperspektivet och barns perspektiv genom att barndomen har ett värde i sig (Halldén 2003). Skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv ligger i vem som ”agerar” bakom perspektivet, en vuxen eller barnet själv. Enligt Lindgren och Halldén (2001) kan barnperspektiv vara ett mångtydigt begrepp där vuxna tar tillvara på barnens villkor och verkar för deras bästa. För att kunna närma sig barns perspektiv försöker vuxna tolka och förstå barnens uppfattningar, erfarenheter och handlingar genom ett barnperspektiv (Sommer, 2011).

Page 27. perspektiv eller inte. Halldén (  Halldén, Gunilla.
Femoropatellar syndromeBarnkonsekvensanalys - Insyn Sverige

67. INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER; AUTONOMI OCH BEROENDE. GUNILLA HALLDÉN. Tema Barn, Linköpings universitet.


Sommarpratare olof rohlander

Locus 2009 Nr 3-4 - Barn- och ungdomsvetenskapliga

8 Halldén, Gunilla, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, ur Pedagogisk Forskning i Etikett: barnperspektiv, fördomar, individ Elisabeth Näsman är professor i sociologi vid Uppsala universitet, specialiserad i att förstå barn och barndom. Med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 12, som handlar om barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande, gav Elisabeth ett innehållsrikt seminarium som utmanade en del fördomar och föreställningar.

VEM TAR HÄNSYN TILL BARNETS BÄSTA?

Handledare: Olof Sundin Halldén (2007) och James & Prout (1997) lyfter fram hur begreppen barnperspektiv och det kompetenta barnet synliggörs när barndomssociologin växer fram. Begreppet barnet som being introduceras i kontrast till barnet som becoming och där det centrala för att kunna närma sig barns perspektiv är att se barn som en social grupp i sin egen rätt (Halldén 2007: James & Prout 1997). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp [Elektronisk resurs] tema: barns perspektiv och barnperspektiv i pedagogisk forskning och praxis / Gunilla Halldén. Halldén, Gunilla Publicerad: Göteborg : Göteborgs universitet, 2013 Svenska 1 CD-R BARNPERSPEKTIV.

Handledare: Olof Sundin Barnperspektiv i stort sett all förskoleverksamhet utgår från ett barnperspektiv, en barncentrering där barns intressen är viktiga för verksamheten, men inom forskning skiljer man på barnperspektiv dvs. hur vuxna/pedagoger försöker förstå barnens perspektiv och deras behov och barns perspektiv, där barnens egna tankar, och ord kommer fram och tas tillvara, används för analys och därmed utgör vår tids samhälleliga barnperspektiv” (s.