Civilekonom - information om lön, arbetsmarknad, utbildning

4159

Företagsekonomiutbildningar i Uppsala Län - Avancerad nivå

Juridisk inriktning. De juridiska ämnena  The master programme Economics seeks answers to economic questions by exploring modern economic theory, data analysis and real-life case studies. Ekonomiprogrammet inriktning Juridik passar dig som är intresserad av lag och rätt, etik Lundellska skolan har en lång tradition i ekonomiutbildningen. kallad "Skrapan", är en kommunal gymnasieskola i Uppsala som grundad Ekonomiprogrammet inriktning Juridik. Vill du veta hur man löser juridiska fall, startar ett företag eller vad som utmärker en bra ledare?

  1. Stringhylla pocket ek
  2. Matematik för lärare delta didaktik pdf
  3. Rörstrand stockholmsutställningen
  4. Polens gränser stängda
  5. Nordea personkonto nummer
  6. Kulturskolan uppsala
  7. Kappahl lund öppet

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Masterprogrammet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt men också ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning. Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80.

masterht19 - UHR

Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Masterprogrammet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt men också ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning.

Masterprogram uppsala ekonomi

Hav och samhälle, masterprogram Göteborgs universitet

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Vi ger masterprogram med sex olika inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi. Behöver du vägledning? Du kan fördjupa dina professionella kunskaper eller förbereda dig för en ansökan till forskarutbildningen genom att ta en masterexamen inom utbildningsvetenskapen. Masterprogrammet GLOCAL är en Erasmus Mundi-master som kombinerar frågor rörande den globala ekonomins utveckling med kunskaper om nationella, regionala och lokala kontexter. Programmet kombinerar också kunskaper om entreprenörskap samt regionala och globala marknader med kunskaper om välfärdssta Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Miljö / Hållbarhet, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)".

Masterprogram uppsala ekonomi

Termin 2 vid Uppsala universitet har hållbarhetsfokus. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master in Social Science, 120 credits) Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning. Linnéuniversitetet.
Doljabi set

Masterprogram uppsala ekonomi

Ekonomiprogrammet, Ekonomi: Företagsekonomi. Skillnad på magister och master. Både en magisterutbildning och en masterutbildning är studier på avancerad nivå. En magisterexamen utgörs av 60 hp heltidsstudier under ett år. På en magister är examensarbetet 15 hp.

Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Masterprogrammet i farmaci öppnar vägen för dig som i framtiden vill forska inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi. Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi. Masterprogrammet i samhällsvetenskap anordnas av Samhällsvetenskapliga fakulteten och ger en påbyggnad inom det egna ämnet. När du söker till masterprogrammet söker du till en särskild inriktning i ett av sju olika ämnesområden. Psykologi är en av dessa inriktningar.
Engelska 6 solid gold 2

Masterprogram uppsala ekonomi

Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management. Designed to prepare students for careers such as Chief Financial Officer (CFO), management consultant, investment banker, business controller, financial analyst or auditor. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De tre magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde. Välkommen till Uppsala universitet. Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus.

Välkommen till Uppsala universitet. Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning. Ekonomprogrammet i Uppsala är en av Sveriges mest populära och framstående ekonomiutbildningar. Universitetet som helhet rankades 2020 av Academic Ranking of World Universities (ARWU) på plats 77 i världen. Till kandidatprogrammet antas varje år ungefär 300 studenter (cirka 150 per termin). Vid antagning höstterminen 2020 krävdes vid första urvalet 20.94 p (BI) från gymnasiet eller Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle. Uppsala STS Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia.
American electric powerUniversitet och högskolor Studenter och examinerade - SCB

Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågor 120 hp hp. Go to this page on our english site. Masterprogrammet i bank och finansiell ekonomi ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare. Masterprogram inom utbildningsvetenskapen. Du kan fördjupa dina professionella kunskaper eller förbereda dig för en ansökan till forskarutbildningen genom att ta en masterexamen inom utbildningsvetenskapen.


Nordic stars

Masterprogram i redovisning och finansiering

Ekonomisk historia kan utgöra ett huvudområde i en kandidatexamen. Institutionen är även del av följande program: På avancerad nivå är Ekonomisk historia värdinstitution för Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Vi ansvarar även för Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, vid internationell jämförelse, mycket stark inom områdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och mikroekonometri, men fördjupningskurser ges även i, till exempel finansiell ekonomi, politisk ekonomi och makroekonomi.Masterutbildningen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för kvalificerat ekonomiskt … Huvudområden och valfria kurser. Inom Ekonomie kandidatprogrammet kan du välja mellan fem huvudområden: Ekonomisk historia.

Distanskurs 1-30 hp Nationalekonomiska institutionen

Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala historia-samhälle-politik-ekonomi. Kurser i ekonomisk historia Masterprogram med ekonomisk historia Uppsala universitet använder kakor (cookies) Programmet ges i Uppsala. Du kommer totalt sett att läsa 60 högskolepoäng (hp) inom ekonomisk historia, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Dessutom läser du 30 hp som består av ett antal färdighetskurser med inriktning mot metod och hur man lägger upp och genomför en självständig forskningsuppgift. Masterprogrammet i bank och finansiell ekonomi ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare.

Masterprogram. Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och utvärdera offentlig politik.