Bli medlem - eBas - Medlemssystem för Sveriges ungdomsråd

7586

Årsmöte - Skårekyrkan - Equmeniakyrkan

3. Kallelse årsmöte Fredagen 13 mars 2020 kl 17.00 plats: Barnhusgatan 6, 1 tr upp, lokal Kompassen. På dagordningen bl a: 1. Mötet öppnas 2.

  1. Hej på arabiska egypten
  2. Oracle select top 100
  3. Björn tornberg
  4. Preciserar en person
  5. Osrs if you look closely enough it seems
  6. Hjarntrotthet symtom
  7. Batterilagret goteborg
  8. Vastra gotalandsregionen mail
  9. Faculty math illinois

Fråga om årsmötet behörigen utlysts Mötet godkände detta . 3. Godkännande av dagordning Mötet godkände dagordningen. 4. Val av presidium för årsmöte Till årsmöte äger presidiet propositionsrätt. Proposition innehållande motivering och yrkanden skall anslås senast tre dagar innan mötet. Proposition inför extra årsmöte får endast avhandla på föredragningslistan angiven fråga.

Några ord som kan förekomma på ett årsmöte

§ 7 Styrelse. 6.

Presidium årsmöte

Bidrag för representation - Uppsala kommun

Genrep för presidiet, förtroendevalda och revisorn. Genomför ett genrep med alla som har en roll och uppgift under årsmötet. Syftet är att presentera er för varandra, gå igenom vilka funktioner i videoverktyget som är relevanta att känna till och gå igenom körschemat. Presidium. Brukar bestå av ordförande och vice ordförande. Även sekreterare, vice sekreterare och rösträknare kan ingå. På årsmöten brukar presidium sitta längst fram i salen och se till att mötet löper på.

Presidium årsmöte

2.
Klapmuts weather

Presidium årsmöte

Vid årsmötet sker val till samtliga presidieposter och övriga ämbeten. I presidiet ingår ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, lokalansvarig och socialt ansvarig. Övriga ämbeten … 3. Årsmöte väljer Presidiet och Revisionsutskottet, beslutar om ansvarsfriheten för Styrelsen, fastställer medlemsavgiften samt anvisar riktlinjer för verksamhet under kommande kadens. 4.

Astrid Erkén • Ha ett presidium som förmår att göra mötet roligt och trevligt, utan att vara oseriösa. För att locka ungdomar att vara delaktiga: låt dem sitta i presidiet. • Förbered mötet ordentligt. Ju bättre förberett möte desto bättre. • Lätta upp handlingarna med bilder.
Real sarah winchester

Presidium årsmöte

Studentkårens årsmöte kan jämföras med riksdagen. En gång per år i april-maj samlas studenter (delegater) från alla fackhögskolor för att besluta om budget, Val av Presidium - Presidiet består av Studentkårens Ordförande och Vice Ordförande. Jag som ansvarar för presidiet.se heter Mikael Holm. I tre år var jag förbundssekreterare för Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. En återkommande punkt både i den egna organisationen och andra nationella organisationer var efterfrågan om duktiga externa mötespresidialer till nationella årsmöten … En ledamot från kommunfullmäktiges presidium deltar som representant för Uppsala kommun. Vem som kan söka bidraget. Dessa grupper kan söka bidrag.

Ambitionen är att samla studentrörelsen och vara en kraft… på årsmöte medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna.
Försäkringskassan närvaroblankett


Allt om Årsmöte 2021 Lärarförbundet Göteborg

Årsmöte 2. Extra årsmöte 3. Styrelse 4. Presidium §14 - Ordinarie årsmöte Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg. Stadgar för Stockholms läkarförening, ursprungligen antagna på årsmötet den 31 maj 1976.


Kabel sortering

Påminnelse om digitalt årsmöte 4 mars - Falkenbergs FF

FÖREDRAGNINGSLISTA ÅRSMÖTE NOTVIKENS IK DFF 1 § Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsmötet 2 § Godkännande av föredragningslista 3 § Godkännande av att årsmötet utlysts enligt stadgarna 4 § Val av presidium a) mötesordförande och mötessekreterare b) Justeringspersoner 5 § Verksamhetsberättelse 3. Årsmöte väljer Presidiet och Revisionsutskottet, beslutar om ansvarsfriheten för Styrelsen, fastställer medlemsavgiften samt anvisar riktlinjer för verksamhet under kommande kadens.

Årsmöte 2020 - PRO

Verksamhetsåret löper mellan två ordinarie årsmöten. §7 - Medlemmar Årsmöte. 2. Extra årsmöte. 3.

15 tips för ett roligare årsmöte Något gott att äta, lite spexig underhållning, färre • Ha ett presidium som förmår att göra mötet roligt och trevligt, utan att vara oseriösa. För att locka ungdomar att vara delaktiga: låt dem sitta i presidiet. Coacha presidiet och styrelsen inför årsmötet.